EXP Japan
Travel
นาโกย่า 名古屋
อีกหนึ่งเมืองใหญ่ของญี่ปุ่นที่น่ารู้จัก
เมือง นาโกย่านี้มีประชากร 2.24 ล้านคน ตั้งอยู่ในจังหวัดไอจิ ภาคกลางของประเทศญี่ปุ่น มีสนามบินนานาชาติ Centrair หรือเป็นที่รู้จักกันว่า สนามบินนาโกย่า เมืองแห่งนี้มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน และยังเป็นสถานที่เกิดของบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น 3 ท่าน ได้แก่ ท่านโอดะ โนบุนากะ ท่านโทโยโทมิ ฮิเดะโยชิ และท่านโทคุกาวะ อิเอะยาสุ ที่รวบรวมญี่ปุ่น และเริ่มต้นสมัยเอโดะ นอกจากนี้ยังเป็นเมืองอุตสาหกรรมต่าง ๆ ทั้งที่คงแบบดั้งเดิม อย่างเช่นเซรามิก และแบบสมัยใหม่ อย่างเช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ ที่โด่งดังและเป็นหนึ่งปัจจัยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของญี่ปุ่นในปัจจุบัน ส่วนเรื่องอาหารการกินก็เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของนาโกย่า ที่มีการผสมผสานระหว่างญี่ปุ่นฝั่งตะวันตก และตะวันออก
大須商店街 by 生活日記 のコピー

(c) 生活日記

สถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจบริเวณเมืองนาโกย่า

 

by nubobo のコピー

(c) nubobo

พิพิธภัณฑ์รถไฟลิเนียร์

http://museum.jr-central.co.jp/en/

 

©JNTO

©JNTO

ปราสาทนาโกย่า

http://www.nagoyajo.city.nagoya.jp/13_english/index.html

 

ย่านร้านค้าโอสุ

http://inbound.nagoya-osu.com/en/

 

ห้างสินค้ามือสอง โคเมะเฮียว

http://www.en.komehyo.co.jp/

 

ห้างเอ้าท์เล็ท แจสดรีม นากาชิมะ

http://www.31op.com/nagashima/

 

สวนดอกไม้ นาบานะ โนะ ซาโตะ

 http://www.nagashima-onsen.co.jp/nabana/index.html/

EXP Tours